bersama kepimpinan ulamak
Tuesday, December 7, 2010

SELAMAT TAHUN BARU HIJRAH 1432

Bagi pihak DUP Perak saya mengambil kesempatan sempena baik ini untuk mengucapkan setinggi tahniah kepada seluruh muslimin muslimat dengan harapan agar Allah akan kembalikan ketinggian dan maruah Islam menerusi peningkatan perjuangan kita menerusi Jihad Siasy di Malaysia yang kita cintai ini....Ingat .....Sejak 1525Masehi Perak diperintah oleh Sultan Muzaffar Shah berdasarkan perlembagaan Islam, Undang-Undang 99 yang disadur dari Undang-Undang Melaka..Semoga Tahun Hijrah yang baru ini merupakan tahun perubahan ke arah memantapkan Islam di Perak ini....Amin ya Rabbal Alamin....Pasangkan niat kearah ini in sya Allah anda akan diganjari pahala....

Monday, November 22, 2010

Amalan Khurafat Dalam Masyarakat Melayu

GARIS PANDUAN KHURAFAT DAN AZIMAT TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai bahaya kepercayaan terhadap khurafat dan azimat yang boleh menggugat aqidah seseorang. Panduan ini adalah berdaarkan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Bil: 3/40/96 yang bermesyuarat pada 7 – 9 Ogos 1996. LATAR BELAKANG Garis panduan mengenai khurafat dan azimat ini disediakan ekoran daripada keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 6 Oktober 1987 supaya diperincikan penjelasan mengenai khurafat dan azimat. Ia bertujuan untuk memberi kefahaman dan penjelasan kepada umat Islam mengenai aspek-aspek khurafat dan azimat serta pandangan Islam mengenainya. TAKRIF KHURAFAT Menurut المعجم الوسيط Juzu’ 1 (hal237) Khurafat ditakrifkan sebagai: " الخرافة : الحديث المستملح المكذوب" Bermaksud: “Cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampuradukkan dengan perkara dusta.” Menurut kamus المنجد فى اللغة والاعلام (hal. 175): الخرافة ج خرافات : الحديث الباطل مطلقا Maksudnya: “Khurafat, jama’nya khurafaat ialah sebarang cerita yang sebenar-benar dusta.” Menurut Kamus Idris al-Marbawi (hal. 169) pula khurafat ialah: cerita karut (karut marut). Daripada beberapa definisi yang diutarakan, dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut: “Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang-larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam.” Berdasarkan takrif di atas, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. TAKRIF AZIMAT Takrif Azimat pula menurut المعجم الوسيط (hal. 621) ialah : العزيمة : الرقية Maksudnya : Azimat: Jampi Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi di dalam bukunya Fatwa Mu’asirah (hal. 189) ialah: الرقية “ أن يرقى الشخص ويعزم عليه بكلام لا يفهم “ Maksudnya: “Bahawa seseorang itu berjampi dan berazimat dengannya dengan kata-kata yang tidak dapat difahami.” Di dalam Kamus المعجم فى اللغة والاعلام (hal. 276) juga disebut bahawa azimat ialah الرقية iaitu memohon pertolongan/bantuan untuk memperolehi sesuatu perkara dengan menggunakan kekuatan yang melampaui kekuatan tabi’i. Menurut Kamus Dewan, (hal. 70) Azimat ialah: “Barang (tulisan) yang dianggap mempunyai sakti dan dapat melindungi pemakainya.” Berdasarkan takrif-takrif yang diberikan di atas, kesimpulan azimat ialah suatu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk memudharatkan orang lain dengan menggunakan objek-objek dan ayat tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa-kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semulajadi apabila dijampi atau dipuja. CIRI-CIRI KHURAFAT DAN AZIMAT Di antara ciri-ciri khurafat ialah: a) Ianya tidak didasarkan pada nas-nas syarak sama ada al-Quran atau al-Hadith. b) Ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan atau kepercayaan karut. c) Ia bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. d) Ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan yang memudharatkan dan menyeleweng dari akidah Islam. e) Ia menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. f) Ia ada mempunyai unsur-unsur negatif pada akidah dan syariah Islam. Sementara ciri-ciri azimat pula ialah: a) Kepercayaan kepada kekuatan sesuatu benda bukan berdasarkan kepada nas-nas syarak sama ada al-Quran atau al-Hadith. b) Menjadikan tulisan-tulisan, rajah-rajah dan objek-objek tertentu sebagai tangkal. c) Menggunakan jampi serapah yang dicampuraduk dengan perkara-perkara kufur yang boleh membawa kepada syirik. d) Berjampi kepada objek-objek atau rajah-rajah yang dicampuraduk dengan ayat-ayat al-Quran untuk tujuan tertentu. BENTUK-BENTUK KHURAFAT DAN AZIMAT Di antara bentuk-bentuk khurafat ialah: a) Kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga keramat, batu, bukit, tongkat dan sebagainya. b) Kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar, adat mandi membuang sial dan sebagainya. c) Kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan darinya seperti adat memuja kampung, adat merenjis tepong tawar adat pantai dan sebagainya. d) Kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah (memuja semangat padi) dan membuang ancak di sungai dan laut dan bermain pantai. e) Kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang larang, contohnya seperti tidak boleh melihatkan bayi di muka cermin kerana kelak ia akan mati di dalam air. Tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi, takut mendapat sial atau bala dan sebagainya. f) Percaya kepada ramalan-ramalan bintang, angka-angka atau rajah-rajah tertentu. g) Memuja objek-objek tertentu, roh nenek moyang, kubur-kubur yang dianggap wali dan sebagainya. Sementara bentuk-bentuk azimat ialah: a) Menjampi batu, cincin, rantai, baju, keris dan sebagainya untuk dijadikan pelindung diri seperti ilmu kebal, ilmu pengasih dan sebagainya. b) Membungkus tulisan-tulisan, rajah-rajah atau objek-objek tertentu dengan kain kuning untuk dijadikan tangkal. c) Menjampi tulisan-tulisan yang tidak diketahui maknanya seperti الصلاع dan dicampuradukkan dengan ayat-ayat al-Quran contohnya: 111 م 111 5 3 الله لا الا اله هو الحى القيوم d) Berjampi atau berazimat menggunakan kata-kata dicampuraduk dengan kata-kata sihir dan kufur yang tidak diketahui maknanya, contohnya: “Bikana, makna, Nabi Yakun, Numa Yakun Akjulah sebenar-benar Zat Allah.” HUKUM BERAMAL DENGAN KHURAFAT DAM AZIMAT Islam sangat menitikberatkan soal-soal akidah dan syariah. Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti al-Quran, al-Hadith, Ijma’ dan Qiyas adalah ditolak oleh Islam. Sabda Rasulullah s.a.w. عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (متفق عليه) Maksudnya: “Barangsiapa mengada-adakan di dalam agama kami sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka yang dikerjakannya itu adalah tertolak.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Dan sabdanya lagi: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه أحمد ومسلم) Maksudnya: “Barangsiapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tiada di dalam agama kami, maka yang dikerjakannya itu tertolak.” ( Riwayat Ahmad dan Muslim) Di dalam Islam, percaya kepada benda-benda yang dijadikan sebagai benda keramat seperti pokok, kubur, telaga dan sebagainya, serta memuja, memohon pertolongan dan melepaskan nazar pada benda-benda berkenaan dan percaya ianya mempunyai kuasa selain dari Allah S.W.T., adalah membawa kepada syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid kepada Allah S.W.T. Sabdanya: عن ابن مسعود مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطيرة شرك الطيرة وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل (رواه أبو داود والترمذي) Maksudnya: “Percaya kepada burung itu syirik, percaya kepada burung itu syirik, dan tiada seorang pun dari kita melainkan dilanda oleh perasaan itu, tetapi Allah akan menghilangkannya dengan tawakkal.” Burung yang disebutkan sebagai contoh termasuk seperti biawak, gagak, kelicap). (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi) Amalan memuja jin dan memohon pertolongan darinya seperti yang selalu dilakukan oleh seseorang bomoh dan dukun adalah syirik dan menyesatkan. Orang-orang yang bersahabat dan menggunakan jin seperti tukang sihir dan tukang tenun adalah tergolong di dalam golongan orang-orang yang bodoh dan menzalami diri sendiri. Ini dijelaskan oleh Firman Allah S.W.T.: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين (سورة يونس : 106) Maksudnya: “Dan janganlah engkau menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendapatkan mudharat kepadamu. Sekiranya engkau mengerjakan yang demikian maka jadilah engkau orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu). (Surah Yunus: 106) Sabda Rasulullah s.a.w. عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (رواه احمد وحاكم) Maksudnya: “Barangsiapa yang menemui tukang tilik atau tukang sihir dan menanyakan sesuatu kepadanya lalu terus mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah mengkufurkan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.” (Riwayat Ahmad dan Hakim) Sabdanya lagi: عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من تطير ولا من تطير له أو تكهن أو سحر أو سحر له (رواه الطبراني) Maksudnya: “Bukan dari golongan kami sesiapa yang merasa sial atau meminta diramalkan kesialannya atau merenung nasib atau minta ditenungkan atau mensihirkan atau meminta disihirkan.” (Riwayat al-Tabrani) Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal, ilmu pengasih, ilmu pelemah hati, ilmu penjauh jin dan sebagainya yang dicampuradukkan dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng dari ajaran Islam. Di dalam hadith riwayat Abu Daud dan Iman Ahmad, Rasulullah pernah bersabda: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الرقي والتمائم والتولة شرك (رواه أبو داود وأحمد) Maksudnya: “Dari Ibn Mas’ud, katanya: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Sesungguhnya jampi mentera, tangkal dan ilmu pengasih adalah syirik.” (Riwayat Abu Daud dan Ahmad) Jampi mentera juga merupakan bentuk azimat yang seringkali dilakukan sabda Rasululullah s.a.w. عن عوف بن مالك قال : كنا ترقى فى الجاهلية , فقلنا يا رسول الله : كيف ترقى فى ذلك؟ فقال : اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك (رواه مسلم) Maksudnya: “Dari ‘Auf Ibn Malik, katanya: Dahulu kamu melakukan jampi di zaman jahiliyah, lalu kami bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat tuan dalam hal ini? Beliau bersabda: Perlihatkanlah kepadaku jampi-jampimu itu. Tidak mengapa melakukan jampi-jampi itu selama tidak mengandungi hal-hal syirik.” (Hadith Riwayat Muslim) Menurut Dr. Yusuf al-Qardawi di dalam kitab Fatawa al-Mu’asirah sesuatu jampi itu harus dilakukan berdasarkan kepada 3 syarat: i) Ia mesti didasarkan kepada Allah S.W.T. dan nama-nama-Nya. ii) Ia mestilah dituturkan dengan bahasa Arab dan kata-kata yang boleh difahami maknanya. iii) Beriktikad bahawa ianya tidak memberi kesan dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah S.W.T. Di dalam amalan perubatan tradisional, terdapat jenis-jenis jampi yang dibolehkan (diharuskan) dan ada yang diharamkan. Jampi-jampi tersebut ialah: i) Jampi yang diharuskan Jampi jenis ini ialah jampi yang menetapi 3 syarat seperti yang telah dinyatakan di atas. ii) Jampi yang diharamkan Jampi yang ditegah dan diharamkan ialah jampi yang mengandungi unsur-unsur syirik, pemujaan jin, syaitan, menggunakan ilmu hitam atau sihir, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami atau yang bercampuraduk, seperti jampi yang dimulakan dengan sebutan Bismillah atau Alhamdulillah dan diseru nama-nama hantu dan jin, kemudian disudahi dengan ucapan “Berkat kata Lailahillallah Muhammadar Rasulullah” atau seumpamanya. PENUTUP Kesimpulannya, segala bentuk khurafat dan azimat sama ada yang berbentuk amalan atau kepercayaan boleh membawa kepada syirik dan kepada bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.

Thursday, September 30, 2010

HILANGNYA SEBUTIR MUTIARA

Jam 1.30 pg hari ini, Khamis 30/09/2010, seorang ulamak terkemuka negeri Perak Tuan Guru Dato' Paduka Hj Abdul Latif Abd Rahman yg lebih dikenali dg nama Pak Teh pondok Kroh (Pengkalan Hulu) telah kembali menemui Allah. Berita ini amat mengejutkan ramai apatah lagi bagi murid-murid almarhum, kerana Pak Teh kelihatan sihat semasa menyampaikan kuliah Isya' di madrasah pondoknya. Menurut cerita beberapa muridnya, kuliah Isya' Pak Teh malam tadi amat berbeza dari yg biasa. Ianya lebih panjang dari kuliah Isya' biasa dan menghurai hadis tentang kematian yang berlaku di kalangan keluarga Ummu Salamah dan ucapan ta'ziyah ( لله ما أعطى وله ما أخذ) yg diajar oleh baginda dalam hadis seorang dari puteri baginda yg mengadu anak kecilnya tenat dan mengharapkan baginda segera datang menjenguknya. Begitulah antara kelainan yg berlaku dalam kuliah terakhir beliau yg dikatakan cukup bertenaga. Dan suatu hal yg agak pelik tapi benar ialah bahawa kewafatan Pak Teh bertepatan dg tarikh lahir beliau ke 74. Dewan Ulamak Perak sesungguhnya merasa kehilangan yg mengejutkan walaupun redha dg ketetapan Allah S.W.T kerana almarhum adalah tenaga pengajar utama dalam program Tafaqquh fi-adDin sejak ianya dilancarkan 2002 di Musalla Ehsan Paya Ranggam, Pdg Rengas. Justeru Dewan Ulama' merakamkan ucapan ta'ziah kepada Mak Teh sekeluarga diatas kehilangan besar seorang tokoh ilmuan Islam seperti Almarhum Pak Teh ini. Semoga Allah mencucuri rahmatNya keatas ruh Pak Teh dan menempatkan beliau di tempat yg tertinggi dalam syurgaNya. Amin ya Rabbal 'Alamin!

Tuesday, September 21, 2010

Aku, Lim, Islam & Hidayah... kisah yang perlu dibaca

Dari Jeram Pasu: Isnin, 6hb. September, 2010 - 10:11 am

Aku punya seorang rakan baik dari zaman kanak-kanak bernama Lim Wei Choon. Sama-sama bersekolah rendah hingga ke peringkat menengah. Selepas SPM, aku masuk ke Tingkatan 6 manakala Lim dihantar keluarganya melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Kenangan sewaktu kanak-kanak hingga ke zaman remaja terlalu banyak yang dikongsi bersama. 

Setiap kali hari raya menjelang, Lim pasti berkunjung ke rumahku untuk menikmati dodol arwah ayahku yang amat digemarinya. kadangkala, jika ada kenduri kendara dirumahku, pasti Lim akan turut serta. Aku jarang ke rumahnya kecuali untuk beberapa sambutan seperti harijadi dan juga Tahun Baru Cina. Aku takut dengan anjing peliharaan keluarga Lim. Dengan Lim juga aku belajar matematik manakala subjek Bahasa Malaysia sering menjadi rujukannya padaku. Kenangan-kenangan seperti memancing, mandi jeram, ponteng sekolah untuk melihat pertandingan 'breakdance', semuanya kami kongsi bersama-sama. 

Apa yang ingin kunyatakan ialah, warna kulit dan perbezaan ugama tidak pernah menjadi penghalang persahabatan kami. 20 tahun telah berlalu, Lim telah menetap di Amerika setelah berjaya mendapat Green Card, beliau bekerja disana. Itu yang kuketahui dari kakaknya. Hubungan aku dengan Lim terputus setelah dia melanjutkan pelajaran. maklumlah, di zaman kami dulu tiada internet, email atau telefon bimbit, yang ada cuma sesekali menghantar poskad bertanya khabar. Untuk menulis surat kepada lelaki amat malas kami rasakan. 

Suatu pagi. Aku bertembung dengan kakak Lim di pasar, kakaknya memberitahu Lim akan pulang ke tanahair. Dan aku amat terkejut dengan berita yang kudengar dari kakaknya. "He's name is no more Lim Wei Choon. He's now Ahmad Zulfakar Lim since 5 years ago... Subhanallah! Syukur Alhamdulillah, rakan baikku telah menemui hidayah dari Allah S.W.T. Memang aku tak sabar untuk berjumpa dengannya lebih-lebih lagi setelah menjadi saudara seagama denganku. 

Hari yang kutunggu-tunggu telah tiba, dan petang itu aku berkesempatan bertemu dengan Lim dirumahnya. Ada satu keraian istimewa sempena menyambut kepulangannya. Ketika aku tiba, tetamu sudah semakin berkurangan... Assalamu'alaikum... Itulah kalimat pertama dari mulutnya, wajahnya sudah jauh berubah, air mukanya amat redup dan tenang. Aku menjawab salam dan berpelukan dengannya dan kami menangis umpama kekasih yang sudah terlalu lama terpisah. 'Ini dia olang memang sudah manyak lama kawan, dari kecik ini dua olang ma" 

Ibu Lim menjelaskan pada beberapa orang tetamu yang melihat peristiwa kami berpelukan dan menangis itu. Tetapi aku bukan menangis kerana apa, tetapi kerana amat sebak dan terharu dan sangat bersyukur melihat keislaman rakanku. Lim mengajak aku duduk dibuaian dihalaman rumahnya untuk berbual-bual. beliau masih fasih berbahasa melayu walau sudah lama berada diperantauan. 

Talha, kau kawan baik aku kan? betul tak? Memanglah... Kenapa kau tanya macam tu? Kalau kau kawan baik aku, Kenapa kau biarkan aku diseksa? Sorry Lim. Aku tak faham... diseksa? What do you mean? Cuba kau fikir, kita ni kawan dari kecil. Aku ingat lagi, rumah kau tu, is my second house. Tapi, mengapakah kau tak pernah ceritakan pada aku tentang Islam? Mengapa aku kena pergi ke US baru aku dapat belajar tentang Islam? Mengapa bukan di Malaysia, negara Islam ni? Dan mengapa aku di Islamkan oleh seorang bekas paderi kristian? 

Aku terdiam, kelu tak mampu menjawab. Dan Lim terus berkata-kata. Kalau betullah kau kawan baik aku, Kenapa kau cuma nak baik dengan aku di dunia saja? kau suka tengok kawan baik kau ni diseksa didalam api neraka? Kau tahu, kalaulah aku ni tak sempat masuk Islam hingga aku mati. Aku akan dakwa semua orang Islam dalam kampung kita ni sebab tak sampaikan dakwah dan risalah Islam pada aku, keluarga aku dan non muslim yang lain. Kau sedar tak, kau dah diberikan nikmat besar oleh Allah dengan melahirkan kau didalam keluarga Islam. tapi, nikmat itu bukan untuk kau nikmati seorang diri, atau untuk keluarga kau sendiri, kau dilahirkan dalam Islam adalah kerana ditugaskan untuk sampaikan Islam pada orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga bukan Islam macam aku. 

Aku masih tunduk dan terkedu tak terkata apa-apa kerana sangat malu. Berdakwah adalah tugas muslim yang paling utama, sebagai pewaris Nabi, penyambung Risalah. Tetapi apa yang aku lihat, orang Melayu ni tidak ada roh jihad, tak ada keinginan untuk berdakwah, macamana Allah nak tolong bangsa Melayu kalau bangsa tu sendiri tak tolong ugama Allah? Aku bukan nak banggakan diri aku, cuma aku kesal... sepatutnya nikmat ini kau kena gunakan dengan betul dan tepat, kerana selagi kau belum pernah berdakwah, jangan kau fikir kau sudah bersyukur pada Allah. 

Dan satu lagi, jangan dengan mudah kau cop orang-orang bukan Islam itu sebagai kafir kerana kafir itu bererti ingkar. Kalau kau dah sampaikan seruan dengan betul, kemudian mereka ingkar dan berpaling, barulah kau boleh panggil kafir. Aku menjadi amat malu, kerana segala apa yang dikatakan oleh Lim adalah benar! dan aku tak pernah pun terfikir selama ini. Aku hanya sibuk untuk memperbaiki amalan diri sehingga lupa pada tugasku yang sebenar. 

Baru aku faham, andainya tugas berdakwah ini telah dilaksanakan, Allah akan memberikan lagi pertolongan, bantuan dan kekuatan serta mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat sesorang itu. Petang itu aku pulang dengan satu semangat baru. Aku ingin berdakwah! Lim yang baru memeluk Islam selama 5 tahun itu pun telah mengislamkan lebih dari 20 orang termasuk adiknya. Mengapa aku yang hampir 40 tahun Islam ini (benarkah aku Islam tulen?) tidak pernah hatta walau seorang pun orang bukan Islam yang pernah kusampaikan dengan serius tentang kebenaran Islam? Semoga Allah mengampuni diriku yang tidak faham apa itu erti nikmat dilahirkan sebagai Islam. 

TPU - Untuk perkongsian sebagai teladan... terima kasih pada sumber (tiki md )

أهِمية القرآن في حياة الانسان

للقرآن الكريم فضل عظيم فالماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه بمشقة له أجران وهو يشفع لصاحبه يوم القيامة كما أن سوره لها فضائل عظام منها:

(1- سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في القرآن وهي" السبع المثاني والقرآن العظيم"كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسمى بسورة الحمد ويقرأ في الرقية و الشفاء وهي الواقية والكافية وهي أم القرآن وسميت بذلك لأنها أصل القرآن وقيل لأنها تتقدم القرآن.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه و سلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه.فقال :"هذا باب من السماء فتح اليوم. فنزل منه ملك. فقال:هذا ملك نزل الى الأرض لم ينزل قط الا اليوم. فسلم وقال :أبشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما الا أعطيته."(صحيح رواه مسلم وغيره(

(2-سورة البقرة :عن أبي أمامة رضي الله عنه قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقرؤوا البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطعيها البطلة -أي السحرة -".(صحيح رواه مسلم(

(3- آية الكرسي:هي أعظم آية في القرآن وقد قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم:"من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة الا الموت".(حسن رواه ابن حبان(

(4-آخر آيتين في سورة البقرة:قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه ."(صحيح متفق عليه(

و"كفتاه "أي كفتاه في الايمان لما اشتملت عليه من الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل وغير ذلك.وقيل كفتاه شر الشيطان.وقيل كفتاه بثوابهما عن طلب شيء آخر.

(5- سورة آل عمران:روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال: "اقرؤوا القرآن فانه يأتي شافعا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين :البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما"(رواه مسلم(

(6-الاية الثالثة من سورة المائدة :قال يهودي لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه :"يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا.قال عمر :أية آية؟ قال اليهودي: (.......اليوم أكملت لكم دينكم.....) فقال عمر :فد علمت اليوم الذي أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.(متفق عليهِ)

(7-سورة الكهف:حفظ اللآيات الأولى منها عصمة من الدجال .وقد قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم :"من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين "

8-) سورة الفتح:قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم :"لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب الي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ (انا فتحنا لك فتحا مبينا(

(9-سورتي السجدة والانسان:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأفي الجمعة في صلاة الفجر (الم تنزيل.)و(هل أتى على الانسان ....(

كيف ننصر المسجد الأقصى المبارك؟!
بقلم: د. سميحة غريب

كثيرًا ما يتحدث الناس في منتدياتهم ومجالسهم وحواراتهم عن قضية المسجد الأقصى.. الخطيب على منبره، والكاتب في مقاله، والسياسي في تحليلاته وقراراته، والأم في أسرتها مع أبنائها، ورجل الشارع والموظفون في دواوينهم ومكاتبهم.. الكل يشرح مأساة المسجد الأقصى وما آلت إليه أحوال قبلتهم الأولى، وغالبًا ما يكون السؤال: ما العمل؟ ماذا يمكن أن نقدم من خدمة للمسجد الأقصى؟!

وقد كُتب عن هذه القضية عدة دراسات من قِبَل علماء وباحثين، ونحن بدورنا نلخِّص مقترحاتهم ودراساتهم، ونعرضها للاستفادة منها وتطبيقها قدر المستطاع:

أولاً: واجبات الفرد

- استحضار النية الصادقة واستدامتها لنصرة المسجد الأقصى المبارك.

- تحري أوقات الإجابة والدعاء يوميًّا للمسجد الأقصى المبارك بالنصرة والدعاء.

- إبداء النصرة للمسجد الأقصى المبارك، ونشر أخباره وأحواله، من خلال المشاركة في برامج البث المباشر، وبرامج الفتاوى، عبر الإذاعة والتلفاز ومنتديات الإنترنت.

- حضور المناسبات والأنشطة.

- توزيع شريط إسلامي يخدم القضية ريعًا وموضوعًا.

- وضع حصَّالة منزلية باسم "حصَّالة الأقصى" ولنتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، أو حصالة خاصة للأطفال باسم حصالة "صندوق طفل الأقصى".

- التحدث في جمع من الأقارب أو مجموعة العمل الوظيفي أو الأصدقاء يوميًّا لمدة خمس دقائق؛ عن الواجب نحو المسجد الأقصى المبارك، أو لنتحدث إلى 15 شخصًا في الشهر الواحد حول القضية.

- استخدام الرسائل الهاتفية للتذكير بالواجب نحو المسجد الأقصى المبارك.

- أهل الصيام والقيام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والشيوخ الركع.. أصواتكم مسموعة، تقرع أبواب السماء؛ فلا تنسوا سلاحكم العظيم: الدعاء.

ثانيًا: واجبات الأسرة

- جدول الاجتماع الأسري لمدة عشر دقائق؛ لمدارسة تاريخ وقضية المسجد الأقصى المبارك.

- إخراج مصروف الأسرة لمدة يوم واحد؛ تضامنًا مع المسجد الأقصى المبارك، يقي الأسرة مصارع السوء.

- تذكير الأطفال بفضل المسجد الأقصى المبارك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

- تلقين الأمهات وربات البيوت أطفالَهنَّ حبَّ الله ورسوله، وحب الأقصى، من خلال الكتب المختارة والشعر والأناشيد المسجلة بالأشرطة وغيرها.

- إنشاء مكتبة صغيرة، تشمل كتيباتٍ ونشراتٍ وأشرطةً، تتضمن موضوعات عن المسجد الأقصى المبارك.

- تكليف الأبناء بعمل لوحات إعلانية وجدارية حول نصرة الأقصى (عبارات، أدعية، كلمات مأثورة)، وتعليقها في أركان المنزل والمدرسة والنادي.

- إضافة عبارة أو كلمة مأثورة عن المسجد الأقصى لبطاقات المعايدة والأفراح والدعوات الشخصية وإعلانات التهنئة والمواساة في الصحف، حبَّذا لو خصَّص الميسورون أوقافًا خاصَّةً يعود ريعها إلى إعمار وإحياء المسجد الأقصى المبارك.

ثالثًا: واجبات الإعلاميين والصحفيين والمثقفين

- كتابة المقالات في الصحف السيارة بكل ما يتعلق بأحداث تخص المسجد الأقصى المبارك والقدس.

- دعم المقالات والتقارير الصحفية، بالصورة والأدلة، التي توضح حجم معاناة المسجد الأقصى المبارك.

- التصدي للإعلام الغربي والصهيوني، والرد على شبهاته وأباطيله حول المسجد الأقصى. - عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات بخصوص المسجد الأقصى المبارك.

رابعًا: واجبات العاملين في قطاعات التعليم

- اجعل المسجد الأقصى المبارك همًّا لا ينفكُّ عنك في كل أوقاتك أو جلها.

- اصنع من طلابك محبِّين للمسجد الأقصى المبارك.

- خصِّص للأقصى وقتًا تقرأ فيه لطلبتك الآيات من سور "الإسراء"، وتناولها بالدراسة والتفسير، وافسح المجال للمشاركة والنقاش.

- ادفع طلبتك للمشاركة في الأنشطة المختلفة، كالصحف الجدارية، والمعارض الخاصة بالمسجد الأقصى، وكتابة مواضيع التعبير الشفوي والتحرير.

- توظيف المسرح المدرسي لإبراز قضية المسجد الأقصى المبارك.

- استخدم شريط الكاسيت والفيديو والإنترنت، وكل ما توصَّل إليه العلم؛ في إذكاء حب الأقصى، والتعرف على حاله وتاريخه.

- إنشاء جائزة ومسابقة سنوية مدرسية، بالتعاون مع إدارة المدرسة أو الكلية، يشترك فيها المجتمع المدرسي والمحلي وأولياء الأمور ويكرم الفائزون منهم.

- إعداد بحث عن تاريخ المسجد الأقصى المبارك والمحطات المهمة في تاريخ القدس ومدنها، ولا تنسَ التحفيز لمن يتجاوب.

خامسًا: واجبات الأئمة والخطباء والدعاة

- إحياء دور المساجد في المناسبات المختلفة بمجالس العلم والذكر للحديث عن المسجد الأقصى المبارك.

- إنشاء ركن خاص بالمسجد الأقصى في مكتبة المسجد، وصندوق للتبرعات، ومكتبة صوتية، وتعليق صورة للمسجد الأقصى.

- حضُّ المصلين على الصيام والقيام والدعاء للمسجد الأقصى المبارك.

- لتكن منابرنا شقائق منابر الأقصى وبيت المقدس.

- لا تنسَ تعليق مجلة الحائط "منبر الأقصى والمقدسات"، التي تصدرها مؤسسة الأقصى شهريًّا.

سادسًا: واجبات مستخدمي الإنترنت

- توظيف استخدام قنوات المحادثة والدردشة والحوار المباشر وقنوات المحادثة غير المباشرة، من خلال برامج ساحات الحوار والمنتديات، ولا تنسَ مجموعات الأخبار والحوار المنتشرة على مستوى العالم؛ للحديث عن المسجد الأقصى المبارك.

- بادر إلى إنشاء موقع إسلامي؛ للتعرف على المسجد الأقصى وأخباره، أو على الأقل الإطلاع على مثل هذه المواقع.

- إشهار المواقع المفيدة، والتي تنشر أخبار مسجد الأقصى المبارك كمثال موقع "دافع عن الأقصىhttp://www.help-aqsa.org

- توظيف البريد الإلكتروني؛ إذ يعد وسيلةً ممتازةً ورائعةَ النتائج، وذلك بإرسال تقارير وأخبار ودعوات

- إنشاء موقع خاص بالكتب والأشرطة والمجلات والمحاضرات والأناشيد التي تخدم قضية المسجد الأقصى، بعدة لغات؛ لتكون في متناول مستخدمي الشبكة.

- يمكنك أن تقدم خدمةً متميزةً؛ بتقديم الأخبار ونقل البث الحي والمباشر للمقابلات والندوات والمؤتمرات والخطب الخاصة بنصرة الأقصى، كما يمكنك نشر مقال متميز أو موقع أو كتاب أو روابط تخدم المسجد الأقصى، ويمكنك نسخ مقال متميز وإرساله إلى منتديات يكثر فيها غير الملتزمين.

- يمكنك مراسلة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛ لكي يقوما بدورهما كممثليْن لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

جامعة الدول العربية

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/contact.jsp

منظمة المؤتمر الإسلامي

http://www.oic-oci.org/arabic/main/contact_us.htm

سابعًا: واجبات الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والتطبيقية والأندية

- إقامة مهرجانات باسم الأقصى (خطابات، تمثيليات، مهرجان أنشودة).

- عمل معارض ومسرحيات يكون ريعها للأقصى المبارك.

- إصدار بيانات في المناسبات.

- تخصيص ركن لنصرة الأقصى ومعرض دائم في المكتبات ولدى التسجيلات.

Sunday, September 19, 2010

Penyanyi RAP Amerika Memeluk Islam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
Penyanyi Rap tersohor di Amerika dan dunia yg terkenal dg lagu rap dan hip hop memeluk Islam. Penyanyi yg dikenali dg nama Loon dari kumpulan Bad Boys telah menukar namanya kpd Amir selepas memeluk Islam.
Kepada muda mudi muslim yg terpengaruh dg tamadun barat dan yg meniru-niru barat.. Kepada anak muda yg meminati rap dan yg memakai pakaian ala penyanyi rap...
Kepada anak muda yg meniru setiap gerak geri dan potongan rambut penyanyi rap dan hip hop..
Kepada saudara ini... Berbanggalah dg Islam, dg nilai-nilai Islam, berbanggalah kerana anda muslim yg kenal Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu Rasul dan Nabi Allah.
Saudara, setiap hari anda solat lima kali dan dalam surah Fatihah anda membaca
( إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين )
Tahukah anda siapakah golongan yg sesat itu? Mereka adalah Nasara yg keliru siapakah Allah yg sebenarnya, adakah ia Isa anak Mariam atau Isa dan Ibunya sekali atau siapa sebenarnya?
Nauzubillah dari syirik seperti itu. Allah SWT Esa Yg Tunggal Yg Mencipta segala-galanya dalam kehidupan ini.
** إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [يس:82]
Bersyukurlah kerana anda seorang muslim yg tahu dan beriman kpd Allah kpd malaikat, kitab-kitab dan seluruh para rasul. Penyanyi rap ini tidak kenal Allah, dia memiliki harta, gadis-gadis dan hiburan namun dia tidak merasa bahagia sedikitpun krn dia tidak kenal siapa penciptanya yg sebenarnya. Justeru dia menangis disebabkan terlalu bahagia setelah mengetahui kebenaran lalu dia memeluk Islam dan menjadi pendakwah Islam. Saudara, jangan meniru orang orang jahil agar anda tidak menjadi jahil, patuhilah ajaran agama Islam dan jauhilah larangannya. Beriltizamlah dg sunnah Nabi Muhammad selagi anda hidup agar anda beroleh Syurga dan menyelamatkan diri dari azab neraka والعياذ بالله
http://www.islamictube.net/watch/f2c00dfc715c5dc5fe88/Former-Bad-boy-Rap-Artist-Loon

Thursday, July 8, 2010

Ustaz Ibrahim Berlepas Ke Malaysia

Uztaz Ibrahim yang ditangkap di Mesir beberapa minggu lalu telah dibebaskan dan sedang menunggu untuk berlepas pulang ke Malaysia pada pukul 4.oo petang ini. Walaubagaimanapun usaha menghubunginya tidak berjaya mungkin disebabkan sekatan terhadap telefon bimbitnya. Setakat ini beliau telah masuk ke balai berlepas dan diharapkan agar tidak ada lagi sebarang masalah yang berbangkit selepas ini samada di airport Kaherah mahupun di Malaysia.
Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlah bermunajat dan berusaha dengan berbagai cara bagi pembebasan beliau. Semoga beliau dapat kembali selamat menemui keluarga dan kembali meneruskan perjuangan memartabatkan agama Allah.

Wednesday, June 16, 2010

AF Ustaz Ibrahim Di Tahan Di Mesir

Al Fadhil Ust Ibrahim Zakaria (Nama sebenar Muhammad Zulkifli Muhammad Zakaria) bekas calon PAS Lenggong 2008 dan AJK Dewan Ulama PAS Perak telah ditahan oleh pihak keselamatan Mesir. Beliau ditahan di Lapangan Terbang Cairo selepas mendaftar masuk untuk pulang ke Kuala Lumpur. Beliau berada di Mesir selama dua bulan untuk mengikuti ujian kelayakan master di Universiti Zamalik, Cairo. Ketika ditahan beliau bersama dengan isteri dan anaknya, walau bagaimanapun isteri dan anaknya dilepaskan pulang ke tanah air, beliau pula dikenakan tahanan lokap yang tidak diketahui di mana tempatnya. Sehingga sekarang, tidak ada siapa yang tahu punca-punca penangkapan. Sebanyak 2 kali kami berhubung sepanjang tempoh singkat beliau di sini. Pertama kali aku menghubungi beliau ketika mana dimaklumkan oleh seorang sahabat mengenai beliau yang sudah berada di Kaherah. Kali kedua beliau menghubungiku dari Rumah Perak dan kedua-dua masa tersebut aku berada di dalam kelas menyebabkan pertemuan tidak dapat dibuat.
Dengan Kesibukan melayan Pak Tok Khir yang bertamu di sini bersama anak-anaknya menyebabkan kami gagal bertemu sehinggalah beliau terpaksa pulang ke tanahair.
Alangkah malangnya Umat Islam hari ini di mana pemimpin-pemimpin negara Islam hanya hebat menunjuk belangnya bila berhadapan dengan rakyat bawahan. tetapi menikus apabila bertemu dengan pemimpin Israel dan barat. Mesir tidak sangat menghairankan kerana mereka negara Arab dan tiada apa yang boleh diharapkan oleh Islam dari negara-negara Arab. Apatah lagi mereka tidak mungkin mengenali siapa Ustaz Ibrahim dan apa bahayanya beliau kepada mereka.
Masalahnya adalah pemimipin negara kita yang memberikan nama rakyatnya kepada pihak antarabangsa. Kerana menuntut di Pakistan beliau menjadi mangsa ISA. Namun wajarkah kezaliman ini berterusan sehinggakan urusan menyambung pelajaran juga dikaitkan dengan "keganasan" yang menjadi alasan kepada barat untuk menangkap para pejuang. Malunya kita mengaku sebagai pemimpin negara Islam sedangkan kita menzalimi rakyat sendiri, berbanding dengan khalifah terdahulu yang sentiasa melindungi rakyatnya daripada penganiayaan negara asing.

KULIAH SETIAP AHAD MINGGU KEDUA